1. 1
  Izbira paketa
 2. 2
  Vnos osebe
 3. 3
  Plačilo
 4. 4
  Zaključek

Izbira paketa

10 % popust za internetno sklenitev zavarovanja

20 % popust za velike družine s 3 otroki in več (popusta se izključujeta)

NOVO! Kritji Nezgodni specialisti in Načrt zdravljenja

 • TAKOJŠNJI
  10 % POPUST

Sklenjeno zavarovanje zagotavlja dodatno finančno varnost v primeru nezgode otroka, olajša rehabilitacijo, staršem nadomesti izpad dohodka ter ob nastanku invalidnosti lajša življenje celotni družini.

Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E Paket F
Več o tem Invalidnost s progresijo 13.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 75.000 € 50.000 €
Več o tem Primer izplačila pri 100% invalidnosti 32.500 € 75.000 € 100.000 € 100.000 € 187.500 € 125.000 €
Več o tem Mesečno izplačilo 100 € 150 € 200 € 200 € 300 € 200 €
Več o tem Dnevno nadomestilo / / / / 3 € 4 €
Več o tem Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje / 8 € 8 € 8 € 10 € 10 €
Več o tem Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje 5 € 5 € 10 € 10 € 12 € 12 €
Več o tem Zlomi, izpahi, opekline (do) 300 € 500 € 750 € 750 € 1.000 € 750 €
Več o tem Operacije (do) 500 € 1.500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Več o tem Nezgodni specialisti / / / 1.000 € / 1.000 €
Več o tem Načrt zdravljenja / / / vključen / vključen

Cena zavarovanja / leto

16,11€
14,50 €
36,23€
32,60 €
46,23€
41,61 €
68,13€
61,32 €
88,92€
80,02 €
90,40€
81,36 €

Cena zavarovanja / leto

16,11€ 14,50 €

Cena zavarovanja / leto

36,23€ 32,60 €

Cena zavarovanja / leto

46,23€ 41,61 €

Cena zavarovanja / leto

68,13€ 61,32 €

Cena zavarovanja / leto

88,92€ 80,02 €

Cena zavarovanja / leto

90,40€ 81,36 €
Več o tem
Invalidnost s progresijo
13.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
75.000,00 €
50.000,00 €
Več o tem
Primer izplačila pri 100% invalidnosti
32.500 €
75.000 €
100.000 €
100.000 €
187.500 €
125.000 €
Več o tem
Mesečno izplačilo
100,00 €
150,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
Več o tem
Dnevno nadomestilo
/
/
/
/
3,00 €
4,00 €
Več o tem
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje
/
8,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
Več o tem
Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
Več o tem
Zlomi, izpahi, opekline (do)
300,00 €
500,00 €
750,00 €
750,00 €
1.000,00 €
750,00 €
Več o tem
Operacije (do)
500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Več o tem
Nezgodni specialisti
/
/
/
1.000,00 €
/
1.000,00 €
Več o tem
Načrt zdravljenja
/
/
/
vključen
/
vključen

Zavarovanje bo sklenjeno za več let, s tem imate zagotovljeno neprekinjeno zavarovalno zaščito za večletno obdobje. Zavarovalno kritje začne veljati naslednji dan po plačilu premije in traja do preklica, vendar največ do poteka zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 27 let.